• Wir garantieren bis zu 40% mehr Energie
  Wir garantieren bis zu 40% mehr Energie
 • Dach von Energie gebaut
  Dach von Energie gebaut
 • Wechselrichter und Energiespeicher
  Wechselrichter und Energiespeicher
 • Innovative Technik
  Innovative Technik
 • Umweltfreundlich
  Umweltfreundlich
 • Moderne Lösungen
  Moderne Lösungen
 • Photovoltaik-Module
  Photovoltaik-Module
 • Vorteile der Photovoltaik
  Vorteile der Photovoltaik

Montaż modułów fotowoltaicznych przebiega na zautomatyzowanej linii technologicznej o mocy produkcyjnej 70 MW paneli rocznie. Produkcja obejmuje wszystkie etapy procesu od załadunku szkła, łączenia ogniw, laminowania, montażu aluminiowych ram, puszki przyłączeniowej, testowania i pakowania. W procesie produkcji szczególnie dba się o zachowanie czystości oraz kontrolowanie warunków środowiskowych, większość czynności jest zautomatyzowana m.in. z wykorzystaniem robotów przemysłowych oraz maszyn sterowanych za pomocą systemów wizyjnych. Ogniwa łączone są ze sobą poprzez lutowane w technologii promieniowania podczerwonego.

Jednym z kluczowych elementów linii zapewniających wysoką jakość produktu są systemy automatycznej inspekcji optycznej, gdzie każde ogniwo poddawane jest kontroli stanu powierzchni, geometrii oraz mikropęknięć. W końcowym etapie produkcji moduł poddawany jest szeregom testów w komorze symulatora słonecznego. W ten sposób połączono kontrolę jakości z badaniem sprawności modułu.