• We guarantee up to 40% more energy!
  We guarantee up to 40% more energy!
 • Roof constructed from energy
  Roof constructed from energy
 • Highly performance mono and poly panels in any configuration
  Highly performance mono and poly panels in any configuration
 • Inverters and energy storage
  Inverters and energy storage
 • Hybrid heating panel
  Hybrid heating panel
 • Hybrid - electricity and hot water at the same time
  Hybrid - electricity and hot water at the same time
 • Innovative technology
  Innovative technology
 • Ecological energy sources
  Ecological energy sources

Montaż modułów fotowoltaicznych przebiega na zautomatyzowanej linii technologicznej o mocy produkcyjnej 70 MW paneli rocznie. Produkcja obejmuje wszystkie etapy procesu od załadunku szkła, łączenia ogniw, laminowania, montażu aluminiowych ram, puszki przyłączeniowej, testowania i pakowania. W procesie produkcji szczególnie dba się o zachowanie czystości oraz kontrolowanie warunków środowiskowych, większość czynności jest zautomatyzowana m.in. z wykorzystaniem robotów przemysłowych oraz maszyn sterowanych za pomocą systemów wizyjnych. Ogniwa łączone są ze sobą poprzez lutowane w technologii promieniowania podczerwonego.

Jednym z kluczowych elementów linii zapewniających wysoką jakość produktu są systemy automatycznej inspekcji optycznej, gdzie każde ogniwo poddawane jest kontroli stanu powierzchni, geometrii oraz mikropęknięć. W końcowym etapie produkcji moduł poddawany jest szeregom testów w komorze symulatora słonecznego. W ten sposób połączono kontrolę jakości z badaniem sprawności modułu.