Wiedza

Ważną rolę odgrywa współpraca z branżowymi placówkami naukowymi w tym z:
Polską Akademią Nauk (PAN) w Krakowie, Politechniką Gdańską oraz Politechniką Lubelską

Te uznane ośrodki naukowe towarzyszą w opracowaniu i wykonaniu innowacyjnych urządzeń, wdrażaniu wynalazków i patentów, jak również
ich opiniowaniu pod względem przydatności i innowacyjności ich zastosowania.